Kirah Co

Om

Passion. People. Problemsolving.

Anna´s historie

Anna er ekspert på banebrytende kvalitative forskningsmetoder som brukes til å hente inn dyp innsikt for å forstå menneskers motivasjon og forventninger samt deres artikulerte og uartikulerte behov, og til å koble denne forståelsen til utforming av tjenester, produkter og organisatoriske endringer. Annas erfaring i Boeing og Microsoft har gitt henne global anerkjennelse for sitt arbeid knyttet til behovsdrevet innovasjon (people- centered innovation), tjenestedesign, co-creation og tverrfaglig samarbeid, design thinking, muligheter innenfor sosiale medier, digital konvergens, markedsføring og salg av tjenester og produkter samt hvordan man leder en organisasjon i en turbulent tidsalder.

Anna har fått tildelt en rekke priser i forbindelse med sitt arbeid, inkludert: Årets Bidragsyter i Microsoft for sitt strategiske arbeid innenfor global tjenestedesign, I 2006 mottok hun prisen for fremdragende bidrag til Geopolitisk Strategi i Microsoft. I 2010 ble Anna utnevnt til World Wide Community Subject Matter Expert for User Experience (Brukervennlighet).

Anna ble headhuntet i 2007 til Danmark for å utvikle og gjennomføre et radikalt innovasjonsinitiativ for ledere i dansk industri med behovsdrevet innovasjon og design thinking som kjernen. Initiativet fremhevet hennes evne til å kombinere forskning, design, konseptutvikling, tjenestestyring og effektivisering for å møte kravene fra en raskt voksende verden. I løpet av denne tiden, var hun også i styret for de danske myndigheters program (Ervervstyrelsen) for brukerdreven innovasjon hvor hun var med på å kvalitetssikre og tildele midler til mange av de viktigste brukerdrevne innovasjonsprosjekter i danske kommuner. På den tiden var Danmark det eneste landet i verden som hadde et initiativ innen brukerdreven innovasjon i myndighetenes regi.

Det var under Anna’s tid i Danmark som rektor og underviser i servicedesign og co-creation at hun fikk sjansen til å jobbe med og lære metodikken «Positive Deviance» av gründeren Jerry Sternin. Anna har videreutviklet metodikken innenfor service design. Grunnleggende Prinsipper for Postive Deviance: Løsningene finnes allerede i organisasjonen; Organisasjonens samlede intelligens snus til samhandlende intelligens; Intelligens og egenskaper finnes ikke hos ledelsen alene men er distribuert gjennom hele organisasjonen. Det gjelder å finne løsninger i felleskapet og å bruke felleskapet til å skape større bevissthet og endring; Bærekraftighet er fundamentalt til tilnærmingen. Positive Deviance myndiggjør organisasjonen til å lete etter og finne bærekraftige løsninger som oftest allerede praktiseres innenfor organisasjoner og innenfor eksisterende rammer og dermed kan organisasjonen bruke eksisterende ressurser. 
 

Mens nordmenn flest er født med ski på beina var Anna født med flybillett i hånda. Anne ble født i USA men vokste opp i Asia og flyttet over 20 ganger og nærmest levde på flyplassene. Hun kom til Norge først som tenåring og ble utdannet sosialantropolog i 1990 ved universitetet i Oslo hvor hun skrev om møtet med den norske væremåten. Hun gav ut to bøker rundt temaet inkl: Continuity and Change: Aspects of Norwegian Life and Society. Hun ble deretter utdannet psykolog i 1997 ved University of Washington og har bodd og arbeidet som voksen i USA, Norge, Frankrike og Danmark. Hun er flytende i norsk og engelsk og behersker fransk, kinesisk og japansk.

 Anna lengtet tilbake til Norge og kom endelig hjem i 2010 for å jobbe både i den offentlige sektoren og den private sektoren. På fritiden skriver hun en bok om designantropologi samskapet med andre antropologer: Working on the Edge. Hun skriver også en bok om ledelse i en tidsalder av endring som heter Bryr Du Deg? 

Hun har vært ansatt som senior rådgiver i Steria og som Chief Experience Officer i Making Waves. Da hun jobbet i Steria var prosjektleder for tjenestedesignprosjektet for Oslo Lufthavn.  Hun har brede erfaring i Norge og i utlandet med store organisasjoner, mellomstore og i offentligsektoren.