Kirah Co

New Blog

10 tips til hvordan du kan skape bedre løsninger

1.    Slipp kontrollen og behovet for makt
2.    Bryt ned siloene - de vanntette skottene mellom roller fungerer ikke lenger
3   Forstå at kaos skaper innovasjon - ikke prøv å løse problemer med lineære og utgåtte modeller
4   Gi dine medarbeidere myndighet og beslutningsmuligheter
5   Skap rom for medarbeiderne til å reflektere, ikke fyll hvert minutt med krav
6.    Let etter «the golden eggs» i organisasjonen din - det kan være de personene du minst trodde skulle sitte på ideer
7.    Ønsk kritisk tenkning velkommen - jo mer uenig de er i dine tanker, jo bedre
8.    Involver kunder og folk som bruker produkter/tjenester i produktutviklingen fra begynnelse til slutt
9.    Tenk nytt når det gjelder kompetanse - hvem vil du skal jobbe hos deg? Finn de som tenker motsatt av deg selv (som utfordrer din tankesett) - de du ikke skjønner helt
10.    Tenk Big sister i teknologi, produkter og markedsføring - hvordan kan du løse kundens/brukerens problemer og veilede dem?

Anna KIRAH